Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, BBY Mezunu 2 Büro Personeli Alımı

 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, BBY Mezunu 2 Büro Personeli Alımı

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, BBY Mezunu 2 Büro Personeli Alımı

Görev Yeri: İstanbul Genel Müdürlük

Aranan Nitelikler:  2020 KPSS Lisanstan en az 70 almış olmak

35 yaşını geçmemek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERi VE ZAMANI

1. Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.

2. Adaylar, www.hssgm.gov.tr adresinden ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurularını şahsen, posta ve kargo vb. kanallar ile

Genel Müdürlüğümüz Yazı işleri ve Arşiv Yönetim Birimine yapacaktır.

3. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular değerlendirilmeyecektir.

4. Son başvuru tarihinin mesai bitiminden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Adayların KPSS puan türü ve yılı yapılacak kontrol sonucunda tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Adaylar Genel Müdürlüğümüz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (KVKK) kapsamında; kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılır.

İSTENİLEN BELGELER

1. Müracaat formu www.hssgm.gov.tr adresinden temin edilecektir. (İlan sıra numarası, başvurulan unvan ve görev yeri belirtilmek zorundadır.)

2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)

4. Nüfus kayıt örneği, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)

5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)

6. Adli Sicil Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1. Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulacak komisyon tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlar ile aranan niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

3. Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi (asıl ve yedek olarak sıralamaya giren adaylar ilan edilecektir.) ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüz web (www.hssgm.gov.tr) sayfasında ilan edilecektir.

4. Değerlendirmeler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca oluşturulan komisyon tarafından KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bununda aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

5. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde ilan edilen yedek adaylardan (ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir) başarı sırasına göre çağrılarak atama yapılacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır.

6. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar, asıl adayların taşıdığı şartları taşımalıdır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Hükümleri gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması olumlu olan adaylarla sözleşme yapılacaktır.

7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. Genel Müdürlüğümüz başvuru takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir.

8. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62. maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

9. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.

10. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan ile www.hssgm.gov.tr adresinde yayımlanacak ilan sonuçları ve tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Genel Müdürlüğümüz www.hssgm.gov.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

 BAŞVURU ADRESİ VE İRTİBAT TELEFONLARI

1-Başvuruların Yapılacağı Adres : Kemankeş Caddesi Karamustafa Paşa Sokak No: 21 34425 Karaköy / Beyoğlu / İSTANBUL

2-Telefon Numarası : +90 212 293 36 74-82 (8 Hat) Dahili (320-333-371-367)

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, BBY Mezunu 2 Büro Personeli Alımı diğer ve geçmiş ilanlar

Google Arama

 • Bilgi ve Belge Yönetimi Atama
 • Bilgi ve Belge Yönetimi 2022 iş ilanları
 • BBY iş ilanları 2022
 • BBY büro personeli alımları
 • Bilgi ve Belge Yönetimi Kütüphaneci Alımları
 • Büro personeli alımları
 • Üniversite büro personeli alımları
 • Bilgi ve Belge Yönetimi 2022 sözleşmeli personel
 • Bilgi ve Belge Yönetimi 2022 büro personeli alımı
 • 2022 Büro Personeli Alımları
 • Sözleşmeli personel alımları 2022
 • BBY KPSS alımları
 • bby sözleşmeli personel alımları
 • bilgi ve belge yönetimi alımları
 • bby alımları 2022

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın