Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye Bilim Raporu

Paylaşmak ister misiniz?

Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye Bilim Raporu yayınlanmıştır.

Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye Bilim Raporuna http://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/Bilim%20Raporu/Tu%CC%88rkiye%20Bilim%20Raporu.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Özet

İnovasyonun iki ana ayağı vardır: temel bilimsel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalar. Bu araştırmaların ikincisi çoğunlukla firmalar tarafından yapılırken, ilki ise üniversiteler ve devlet
destekli araştırma kurumları tarafından yapılır.

Türkiye’de inovasyon analiz ve politika tartışmaları daha çok firmalara odaklanırken, üniversitelerin durumu, özellikle veri eksikliğinden,
gölgede kalmıştır.

Biz bu çalışmada çok zengin akademik yayın verileri kullanarak Türkiye’deki üniversitelerin ve akademisyenlerin detaylı analizini yapıyoruz. Araştırmamız esnasında sorunları belirleyip, çözüm önerileri sunmaya gayret ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, bilim, üniversite, akademisyen, inovasyon, makale, yayın, verimlilik.

1. Giriş

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler uzun vadede ekonomik büyümenin ana belirleyicileri olarak ön plana çıkmaktadır.  Ekonomik büyümede edindiği anahtar rol Solow (1956, 1957) tarafından ortaya konulduktan sonra, teknolojik gelişmeler, içsel büyüme modellerinin de gelişimiyle ekonomik teoride önemli yer tutmuştur. Buna paralel olarak, tarihsel mikro veriler kullanarak, Akcigit vd. (2017) çalışması 20. yüzyıl boyunca daha fazla inovasyon üreten ABD eyaletlerinin diğerlerine göre daha hızlı büyüdüklerini göstermiştir.

Teknolojik ilerlemeler ise araştırma ve geliştirme faaliyetlerin sonucu olan inovasyonlar, yeni ürünler ve “yaratıcı yıkım”lar yoluyla sağlanmaktadır. Nelson (1959)’un da vurguladığı üzere inovasyonlar bilimsel araştırmalarla yakından ilişkilidir. İnovasyonun iki ana ayağı vardır: temel bilimsel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalar. Bilimsel araştırmalar çeşitli alanlarda uygulanabilir önemli teknolojik gelişmelerin temelini oluşturmaktadır.

Örneğin, James C. Maxwell‘in denklemleri olmadan radyo, Wallace Carothers’in matematiksel çalışmaları olmadan naylon icat edilemeyebilirdi. Fikirler ile başlayan, araştırmalar ve bilimsel çalışmalara dönüşen, sonrasında yeni bir teknolojiyi ortaya çıkaran bu sürecin her adımı bir zincirin halkasını oluşturmaktadır.  Bu halkalar arasındaki bağın güçlü olması yeni ürün ve süreçlerin üretimini desteklemekte, verimliliği artırmakta ve ekonomik büyümeye katkı yapmaktadır.

Bu çalışmada, inovasyonun ilk ayağı olan bilimsel çalışmaların Türkiye’deki mevcut durumu incelenecektir.

Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye Bilim Raporu dışında https://www.ekaynaklar.com/category/egitim-dosyalari/ adresindeki yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Google Arama

türkiye bilimler akademisi
türkiye bilimler akademisi ulusal açık ders malzemeleri
türkiye bilimler akademisi yayınları
tüba türkiye bilimler akademisi
türkiye bilimler akademisi bilim etiği komitesi
türkiye bilimler akademisi nedir
türkiye bilimler akademisi tüba
akademi konferansları türkiye bilimler akademisi 26 ocak 2009
chocolate slim 2014 senesinde türkiye bilimler akademisi
ekim devrimi sonrası türkiye tarihi sscb bilimler akademisi
tarihi ve etimolojik türkiye türkçesi lugati projesi türkiye bilimler akademisi
tüba ar türkiye bilimler akademisi arkeoloji dergisi
tüba ar türkiye bilimler akademisi arkeoloji dergisi tarandığı index
tüba türkiye bilimler akademisi 2017
tüba türkiye bilimler akademisi 2017 kazanaları
tüba türkiye bilimler akademisi 2017 kazananlar
tüba türkiye bilimler akademisi kisa bi lgi
tüba türkiye bilimler akademisi tüba günce dergisi
tüba-ked türkiye bilimler akademisi kültür envanteri dergisi
tüba-ked türkiye bilimler akademisi kültür envanteri dergisi alan indeksli mi