Türk-Alman Üniversitesi, 2 Öğretim Görevlisi Alacak.

By , in İlanlar on .
Paylaşmak ister misiniz?

Türk-Alman Üniversitesi, 2 Öğretim Görevlisi Alacak.

Şartlar

Mezuniyet: Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih veya İletişim bölümlerinden mezun olmak, tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Yabancı Dil: Almanca ve ya İngilizce

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görev yapmak üzere başvuran adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından İngilizce dil belgesi sunmaları halinde en az 75,  Almanca dil belgesi sunmaları halinde en az 65 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Ales: EA 70

İlan Tarihi : 22.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 05.01.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 10.01.2022
Sınava Giriş Tarihi : 12.01.2022
Sonuçların Açıklama : 17.01.2022

İSTENİLEN BELGELER

1-Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2-Özgeçmiş
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Öğrenim Belgeleri ve transkript
5-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denklik belgeleri
6-Yabancı Dil Belgesi (Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü için en az 85 puan, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi, Endüstri İlişkilerine bağlı Kariyer Merkezi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile Kalite Yönetim
Birimi için ingilizce dil belgesi en az 75 puan, almanca dil belgesi ise 65 puan)
7-Ales Belgesi (en az 70)
8-2 adet fotoğraf
9-Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge
10-Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet
belgesi)
– Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
– Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuruların ilanda belirtilen son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşmış
olması gerekmektedir.
– Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
– Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuru yapılması halinde adayın
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.
* Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 108, 34820 Beykoz / İSTANBUL
E-posta: kutuphane@tau.edu.tr, Tel.: 0 216 333 35 37 – 0 216 333 35 36

Türk-Alman Üniversitesi, 2 Öğretim Görevlisi Alacak DİĞER İLANLAR

Haberi İleten: İpek Cinel