Haziran 19, 2021

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ücretsiz e-Kitap

2 min read
Paylaşmak ister misiniz?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ücretsiz e-Kitap

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi siteleri üzerinden başlatmış olduğu e-Kitap hizmeti, daha çok Divan Edebiyatı zamanından eski Türkçe eserlere yer veriyor.

Dîvânlar ve Mesnevîler, eski Mecmualar ve Tarihnameler’den oluşan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın e-Kitap arşivi ayrıca “Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi” isimli bir seriyi de içerisinde barındırıyor.

İçerisinde “Altay Edebiyatı”, “Kırgız Edebiyatı” ve “Tatar edebiyatı” gibi antolojilerin bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi’nde, bugünkü Türkiye toprakları dışında yaşamış Türk’lerin de edebiyatlarından örnekler bulunuyor.

Erişim adresi: https://ekitap.ktb.gov.tr/

Son Eklenen Kitaplar

1-Esrâr Dede Dîvânı
2-Şeyhülislam Ârif Hikmet Bey Tezkiresi
3-Hamâmîzâde İhsan Dîvânı
4-Kâtibî-Nüzhetü’l Cenân
5-Celîlî – Hüsrev ü Şîrîn
6-Bahtî_Sultan I. Ahmed Dîvânı
7-Eslâf-Faik Reşâd
8-Gülbün-i Hânân
9-Nâ’ilî-i Kadîm Dîvânı
10-Güftî-Teşrîfâtü’ş-Şu‘arâ
11-Zeyl-i Zübdetü’l-Eşâr-Seyrek-zâde Mehmed Âsım
12-Fevzî Dîvânı
13-Neşâtî Dîvânı
14-Dîvân-ı İzzet ve Nigâr-Nâme
15-Nâbî-Hayriyye
16-Sevda’î – Leylâ ile Mecnûn
17-8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
18-9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
19-Anadolu Destanları
20-Hüsrev ü Şîrîn-Ahmed Rıdvân
21-Dede Ömer Rûşenî Dîvânı
22-Karamanlı Nizâmî Dîvânı
23-Hâkânî-Miftâh-ı Fütûhât
24-Dürrî Ahmed Efendi Dîvânı
25-Türkiye’de Turizm ve Tanıtma
26-Gelibolulu Sürûrî Dîvânı
27-Seyfü’l-Mülûk ile Bedi‘ü’l-Cemâl Hikâyesi
28-Mesîhî Dîvânı
29-Osman Nevres Dîvânı
30-Sehî Bey Dîvânı
31-Karamanlı Aynî Dîvânı
32-Lâmi’î Veyse vü Râmîn
33-Za’ifî-Sergüzeştnâme
34-Muhyî Dîvânı

https://www.ekaynaklar.com/category/egitim-dosyalari/ adresindeki yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© ekaynaklar 2021 | İsmail Can Karademir.