LC Cutter ve MARC Alanları Oluşturma Aracı

LC Cutter ve MARC Alanları Oluşturma Aracı https://bilgibilimi.net/ tarafından hazırlanmıştır.

Kütüphanecilere faydalı olmak dileğiyle.

LC Cutter Aracı Nasıl Kullanılır?

 • Üç yazara kadar birinci yazarın soyadının ilk üç harfi;
 • yazar sayısı üçten fazla veya yazar yok ise Eser Adı’nın ilk üç harfi;
 • kitabın türü Konferans, Kongre, vb. ise Konferans Adı’nın ilk üç harfi;
 • kitabın yazarı Tüzel Kişi ise Tüzel Kişi’nin ilk üç harfi

alınarak Türkçe karakterler kullanılmadan yazılmalıdır.

Örneğin

Körlük Kitabı

Saramago

Sar; S27

Kataloglama Hakkında Kısa Bilgiler

Kütüphaneye gelen her bir materyale, sınıflama numarası verilir.

Bu işlemin amacı aynı konudaki materyallerin aynı yerde durmasını ve kullanıcının istediği materyale kolayca erişebilmesini sağlamaktır.

Sınıflama sistemleri çeşitlilik göstermektedir.

Örneğin,Kongre Kütüphanesi’nin geliştirmiş olduğu Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi hakkında bilgi verelim.

 • Hukuk alanı için K,
 • Sosyal Bilimler alanı için H,
 • Dil ve Edebiyat için P

harfleri kullanılmaktadır.

P harfi Dil ve Edebiyat alanındaki materyalleri ayrıntıya girmeden
genel olarak tanımlar.

P harfinin yanına başka bir harf ve rakam eklenmesiyle genelden özele
doğru konu sıralaması yapılır.

PL harflerinin temsil ettiği konu Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili
eserleri, PL 248 ise Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili romanların bulunduğu konu numarasını temsil etmektedir.

Konu numarası belirlenen materyale yazar veya eser adına göre Cutter
numarası verilir.
Bu işlemler aşağıdaki sırayla ilerlemektedir;

 • Katalogcunun önüne gelen materyalin öncelikle konusu belirlenir.
 • Bu amaçla kitabın
  içindekiler, önsöz, sonsöz, arka kapak, vb. incelenerek ağırlıkta olan konu belirlenir.
 • Belirlenen konulara bağlı olarak konuyu en iyi yansıtacak “konu başlıkları” seçilir ve İngilizce’ye çevrilir.
 • Kütüphanemizde kullanılan Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sisteminin (LCC – Library of Congress Classification) ilgili modülünden (https://classificationweb.net) belirlenen konu başlıkları taranarak yer numaralarına erişilir.
 • Kitabın konusunu en iyi yansıtan yer numarası seçilir.