Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS)

 Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS)

2006 yılından bugüne çalışmalarını yürüten ANKOS İşbirliği Araştırma Grubu, üzerinde çalıştığı Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) projesini tamamlamıştır.

Yükseköğretim kurumlarının kütüphane/bilgi merkezleri arasında kaynak paylaşımı süreçlerini çevrimiçi olarak takip etmeyi amaçlayan KİTS; kurumlarımız arasında daha sistematik ve kolay Kütüphanelerarası ödünç yayın / belge sağlama işlemi yapmamızı sağlayacaktır.

Sistem ANKOS üyesi kurumların kullanımına açılmıştır ve tamamen ücretsizdir. Sizlerden geleceğini umduğumuz geri bildirimler doğrultusunda sistem üzerindeki değişiklik ve iyileştirmeler sürdürülecektir.

KİTS NEDİR?

Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS)  üniversite kütüphane ve bilgi merkezlerinde yürütülen kaynak paylaşımlarının, çevrimiçi olarak takip etmeyi amaçlayan online bir platformdur.

Kurumlarımız arasında daha sistematik ve kolay Kütüphaneler arası ödünç yayın / belge sağlama işlemi yapılmasını sağlayan KİTS  ile bu uygulamalara   uluslararası düzeyde bir standart  gelmiştir.

Tamamen ücretsiz ve online olan bu sistem ANKOS üyesi yüksek öğretim kurumları tarafından kullanılmaktadır.

Sistem İTÜ kütüphanesinde çalışan meslektaşımız  Öğr. Gör. Zeki Çelikbaş tarafından yazılmıştır.

Bu işi yapan meslektaşlarımıza yol göstermesi açısından çok önemli bir adım olan Kaynak Paylaşım Yönergesi de ilk kez  işbirliği gurubu tarafından hazırlanmıştır.

KİTS ÜYELİK ŞARTLARI

 • ANKOS üyesi olması,
 • Kurumun kütüphanesi olması ve kütüphane bilgilerinin (iletişim) web üzerinden erişilebilir olması,
 • Kütüphane kataloğunun web’e açık olması,
 • Tüm üyeler ile karşılıklı kaynak paylaşımı yapmayı kabul etmek,
 • Kurumun kaynak paylaşım politikasını açıkca web’de yayınlıyor olması,
 • Kaynak paylaşımı yapan personelin adının ve iletişim bilgilerinin kurumunun web’inde görülüyor olması,
 • Sorumlu personelin kurumunun verdiği kurumsal eposta ile işlem yapıyor olması,

ANKOS İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMA GRUBU

İşbirliği Araştırma Grubu

 • Nihat Nacar (Çukurova Üniversitesi, Grup Koordinatörü)
 • Filiz Ekingen Flores MAMONDI (Boğazici Üniversitesi)
 • Zeki ÇELİKBAŞ – İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ, Yazılım)‏

Eski Grup Üyeleri

o Ayhan TUĞLU (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
o Ertuğrul ÇİMEN (MEF Üniversitesi)
o Sema ÇELİKBAŞ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
o Gülsevil Ağca – Yaşar Üniversitesi*
o Gültekin Gürdal (İYTE)*
o Mehmet MANYAS (İstanbul Arel Üniversitesi)

(*) Personel Değişim Programı Taslağı

Grup çalışmaları sonucunda aşağıdaki üç maddeye dikkat çekmiş , çalışmalarını bu yönde yürütmüş ve raporunu sunmuştur.

 1.  ANKOS Personel Değişim Programı Taslağının hazırlanması
 2.  Ulusal Düzeyde Kaynak Paylaşım Yönergesinin hazırlanması
 3.  Tüm Kütüphanelerarası Ödünç Alma süreçlerini kapsayacak bir program üzerinde çalışılması

Gerek Personel Değişim Programı gerekse Kaynak Paylaşım Yönergesi öneri ve taslakları, ülkemiz de bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

İşbirliği Araştırma Grubu; yukarıda yer alan 1. ve 2. maddelerdeki öneri/taslakları rapor haline getirerek 7. ANKOS Yıllık Toplantısında üyelerin görüş ve önerilerine sunmuştur.8. ANKOS Yıllık Toplantısında, 3. maddede yer alan tüm Kütüphanelerarası Ödünç Alma süreçlerini takip edebilen bir sistem Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi adı altında üyelerin görüş ve önerilerine sunulmuştur.

Kütüphanelerarası İşbiriliği Takip Sistemi, kısa adı ile KİTS çok kullanıcılı ve çevrimiçi erişime açık bir uygulamadır. Sistem İTÜ bünyesinde görevli Uzman Kütüphaneci Zeki Çelikbaş tarafından yazılmıştır.

Sistemin teknik özellikleri ve kullanımı ile ilgili bilgileri SSS bölümünde bulabilirsiniz.

KİTS, Kütüphaneler arası işbirliği isteklerinin; basılı ortamlarda, posta veya faks ile çok nüshalı, e-mail ile, Excel dosyası halinde istenmesi uygulamalarına son veren, işlemleri online olarak yürütecek bir sistemdir ve kullanmak isteyen üyelere kolaylık sağlayacaktır.

Grubun ANKOS bünyesinde verdiği sunum, rapor ve toplantılar:

İşbirliği Araştırma Grubu bugüne kadar aşağıdaki toplantı ve sunumları yapmıştır:

 • 15-16 Eylül Yakın Doğu Üniversitesi (KDDB Toplantısı)‏
 • 9 Aralık 2006 ILL Grubu ile birleşme ve ilk rapor
 • 15 Mart 2007 Grubun ilk toplantısı
 • 15 Nisan 2007 2. Toplantı
 • 2 Mayıs 2007 3. Toplantı
 • 31 Mayıs-2 Haziran 2007, ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, KTÜ Sunum Rapor
 • 25-27 Nisan 2008, Ankos 8. Yıllık Toplantısı, Anadolu Üniversitesi Sunum
 • 09 Temmuz 2008 , İTÜ, Pilot Proje Tanıtım Toplantısı
 • 31 Temmuz 2008 , Kadir Has Üniversitesi
 • 30 Ekim – 02 Kasım 2008, DAU, KKTC, Ankos Çalıştayı
 • 30 Aralık 2008, Bahçeşehir Üniversitesi
 • 24-26 Nisan 2009, İnönü Üniversitesi, Malatya ANKOS 9. Yıllık Toplantısı Sunum

 

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın