Kültür ve Turizm Bakanlığı 2 adet Büro Görevlisi (Arşiv Uzmanı) alacak.

By , in İlanlar on .
ekaynaklar.com
Paylaşmak ister misiniz?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2 adet Büro Görevlisi (Arşiv Uzmanı) alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen unvanlı boş sürekli işçi kadrolarına, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre (iç Denetçi hariç) KPSS taban puanı esas alınarak yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacaktır.

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

(Başvurular dijital ortamda olacak evrak alınmayacak.)

Başvurular dijital ortamda 20/05/2021 – 04/06/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday sınava çağrılır.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 21/06/2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Takvimi

20/05/2021 – Personel Alımı Duyurusu

20/05/2021 – 04/06/2021 Başvuruların Alınması

21/06/2021 – 25/06/2021 Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.

1-GİRiŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına başvuracak adayların;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,

2. Yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları, gerekmektedir.

3. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hallerinin bulunmaması. (Teknik Personel)

4. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019-2020 yıllarında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türlerinden asgari 70 ve daha yukarı puan almak,

5. Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.