KPSS 2022 GK GY KAYNAK TAVSİYELERİ

 KPSS 2022 GK GY KAYNAK TAVSİYELERİ

KPSS 2022 GK GY KAYNAK TAVSİYELERİ

Bu liste çeşitli kaynaklar incelenerek oluşturulmuştur.

Lisans, Önlisans, Ortaöğretim mezunları bu kaynaklardan faydalanabilir.

* Türkçe

  • Aker KARTAL (Video , Ders Notları)

*Matematik

  • Fatih ÖRS (Video, Ders Notları)

*Vatandaşlık

  • Emrah Vahap ÖZKARACA (Video, Ders Notları)

*Tarih

  • Selami YALÇIN (Video, Ders Notları)

*Coğrafya

  • Önay ÇEPE (Video, Ders Notları)

KPSS Hakkında

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar

Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar

Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Google Arama Sözcükleri

kpss tarih konu anlatımı
kpss konu anlatımı
kpss coğrafya konu anlatımı
kpss tarih konu anlatımı pdf
kpss matematik konu anlatımı
kpss coğrafya konu anlatımı pdf
kpss eğitim bilimleri konu anlatımı
kpss türkçe konu anlatımı
kpss önlisans konu anlatımı
kpss coğrafya konu anlatımı pdf 2020
kpss vatandaşlık konu anlatımı
kpss ortaöğretim konu anlatımı
pegem kpss konu anlatımı
2020 kpss vatandaşlık konu anlatımı pdf
benim hocam kpss konu anlatımı
kpss konu anlatımı pdf
kpss lisans konu anlatımı
kpss matematik konu anlatımı pdf
kpss türkçe konu anlatımı pdf
tarih kpss konu anlatımı
coğrafya kpss konu anlatımı
kpss genel kültür genel yetenek konu anlatımı
kpss vatandaşlık konu anlatımı pdf
kpss önlisans tarih konu anlatımı
kpss genel kültür konu anlatımı
kpss hukuk konu anlatımı
kpss lisans tarih konu anlatımı
benim hocam kpss tarih konu anlatımı
kpss a grubu konu anlatımı
kpss ortaöğretim tarih konu anlatımı

 

 

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın