Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ,BBY mezunu 2 büro personeli alacak.

 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ,BBY mezunu 2 büro personeli alacak.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ,BBY mezunu 2 büro personeli alacak.

Başvuru Şartları

 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • 2020 KPSS  Lisans sınavında 70 puan ve üzeri almış olmak,
 • Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik lisans programlarından mezun olmak.

Çalışma ile İlgili Bilgiler

 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren kütüphanelerde görevlendirme yapılacaktır.
 • Gerektiğinde hafta içi / hafta sonu gündüz ve ya akşam / gece mesaisinde ve dönüşümlü olarak çalıştırılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

– Başvuru Formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

– 2020 KPSS Sonuç Belgesi,

– 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

– Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

– Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı fotokopisi ve Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

– Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)

– Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde,

yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle

yerleştirme işlemi yapılacaktır.

– İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

– Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

– KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.

Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

– Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.

– Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Yeniden İşe Alınma” başlıklı Ek 1’inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle

kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel

pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

– Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

– İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

 DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir.

Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

– Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

– Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

– İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalıdır.

– Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ,BBY mezunu 2 büro personeli alacak. diğer ilanlar

Google Arama

 • Bilgi ve Belge Yönetimi Atama
 • Bilgi ve Belge Yönetimi 2022 iş ilanları
 • BBY iş ilanları 2022
 • BBY kütüphaneci alımları
 • bby iş ilanı
 • Bilgi ve Belge Yönetimi 2022 sözleşmeli personel
 • Bilgi ve Belge Yönetimi 2022 kütüphaneci alımı
 • 2022 büro personeli Alımları
 • Sözleşmeli personel alımları 2022
 • BBY KPSS alımları
 • bby sözleşmeli personel alımları
 • bilgi ve belge yönetimi alımları
 • bby alımları 2022
 • büro personeli alımları
 • bilgi ve belge yönetimi büro personeli alımı

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın