İstanbul Üniversitesi – Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Paylaşmak ister misiniz?

İstanbul Üniversitesi – Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bölümün web adresine ulaşmak için tıklayınız.

Bölümün Tarihçesi

Bölüm, 1963 yılında Edebiyat Fakültesi’ne bağlı “Kütüphanecilik Bölümü” adıyla kurulmuş ve 1964-1965 akademik yılında öğretime başlamıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden sonra, Türkiye’de kütüphanecilik alanında açılan ikinci bölümdür.

Bölümün kurucusu ve ilk başkanı, Almanya’dan bu amaçla davet edilen ve kütüphanecilik alanında uluslararası üne sahip Prof. Dr. Rudolf Juchhoff’dur. Meral (Şenöz) Alpay tercümanı olarak ve Jale Baysal öğretim yardımcısı olarak görev almışlardır.

1983′de yüksek Lisans, 1984′de doktora programları açan bölüm, 1987′den itibaren “Kütüphanecilik Dergisi: Belge-Bilgi-Kütüphane Araştırmaları” adlı bilimsel bir dergi yayımlamaya  başlamıştır. Kütüphanecilik Bölümü, 1990′da, biri ‘Kütüphanecilik’, diğeri ‘Dokümantasyon ve Enformasyon’ olmak üzere iki anabilim dalı halinde örgütlenmiş; 1995′den itibaren Kütüphanecilik Anabilim Dalı’nda, ikinci öğretim programı da açılmıştır.

Bilgi Çağı’nda bireysel ve toplumsal yaşamı  etkileyen değişiklikler, tüm akademik disiplinlerde yeni düzenleme, örgütlenme veya dönüşümlere yol açmış; ’bilgi bilimi’, ‘bilgi yönetimi’ gibi yeni disiplinleri de yaratmıştır.

Kütüphane ve arşiv bilimleri de bu gelişmelerden büyük çapta etkilenmiş; ‘kütüphane ve enformasyon bilimi’ kavramı ortaya çıkmıştır.

Bölümün Amacı

Bölümün amacı, kamu veya özel sektör kuruluşlarında, genel olarak bilgi ve belge yönetimini başarıyla üstlenecek “bilgi profesyonelleri” ile bilgi-belge yönetimi alanında araştırmacı olarak çalışacak elemanlar yetiştirmektir. Bilgi Çağı, birey, toplum ve kuruluşların varlıklarını daha nitelikli, daha etkin ve verimli olarak sürdürüp geliştirebilmeleri için, öncelikle  bilginin (enformasyon) yaşamsal ve stratejik öneminin bilincine varılmasını; bu bilincin yaygınlaştırılmasını; aynı zamanda bilgi talep eden kullanıcılar ile bilgi kaynakları arasında daha uygun ve sistemli ilişkilerin kurulmasını öngörür. Bu durum, günümüzde gittikçe artan ve çeşitlenen bilgi kaynaklarının sağlanması, düzenlenmesi ve erişilebilmesi amacıyla hizmet veren kuruluşların stratejik önemini arttırmakta, hizmetlerini çeşitlendirmekte ve zenginleştirmektedir.

Kitap, süreli yayın, arşiv belgesi, harita,  slayd, sesli/görüntülü kaset, müzik notası, CD-ROM, DVD veya başka formlardaki bilgi kaynakları, insanlığın kayda geçmiş tüm bilgi birikimlerini içerdikleri ve onları kuşaktan kuşağa aktarmaya imkân verdikleri için özel bir öneme sahip kaynak veya belgelerdir.

Google Arama

bilgi ve belge yönetimi
bilgi ve belge yönetimi taban puanları
bilgi ve belge yönetimi nedir
bilgi ve belge yönetimi maaşları
bilgi ve belge yönetimi atamaları
bilgi ve belge yönetimi ne iş yapar
bilgi ve belge yönetimi bölümü
bilgi ve belge yönetimi dersleri
bilgi ve belge yönetimi aöf
bilgi ve belge yönetimi iş ilanları
bilgi ve belge yönetimi sıralama
hacettepe bilgi ve belge yönetimi
bilgi ve belge yönetimi puanları
ankara üniversitesi bilgi ve belge yönetimi
atatürk üniversitesi bilgi ve belge yönetimi
bilgi ve belge yönetimi 2 yıllık taban puanları
bilgi ve belge yönetimi atama puanları
bilgi ve belge yönetimi mezunu ne iş yapar
istanbul üniversitesi bilgi ve belge yönetimi
aöf bilgi ve belge yönetimi
medeniyet üniversitesi bilgi ve belge yönetimi
ankara üniversitesi bilgi ve belge yönetimi taban puanları
bilgi ve belge yönetimi kpss atama
bilgi ve belge yönetimi nedir iş olanakları
bilgi ve belge yönetimi taban puanları 2017
osmaniye bilgi ve belge yönetimi
bilgi ve belge yönetimi bölümü maaşları
bilgi ve belge yönetimi hangi üniversitelerde var
bilgi ve belge yönetimi lisans
bilgi ve belge yönetimi nerelerde çalışır