You are currently viewing HukukTürk

HukukTürk

Hukuk Türk Hakkında

Erişim Adresi: http://www.hukukturk.com/hakkimizda

1- İçtihat veya mevzuat metinlerini Adobe® PDF veya Office Open XML (DOCX) formatında kaydedebildiğinizi,

2- Seçtiğiniz içtihat veya mevzuat metin parçacığını kopyaladığınızda, metnin referans bilgisini de beraberinde getirdiğini,

Örneğin:
YARGITAY Hukuk Genel Kurulu, E. 2018/1765, K. 2019/143, T. 27.03.2019, www.hukukturk.com

3- Ayrıntılı İNGİLİZCE arayüz ve menülerin olduğunu,

4- Orijinal “KANUN GEREKÇELERİ” nin de sistemde yer aldığını,

5- Yaklaşık 100.000 “TÜRK HUKUK BİBLİYOGRAFYASI” nın yer aldığını,

6- Uzun yıllardır yaklaşık “50 ÜNİVERSİTEMİZİN” eğitim veri tabanı olarak kullandığını,

7- 30 YILLIK bilgi bankası deneyimimizin olduğunu.

HukukTürk’ün kullanımına ait tüm detaylar için kullanım kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz.

Arama Motoru Hakkında

Veritabanımıza özel olarak geliştirilen arama motoru, yüksek hız ve verimliliğin yanı sıra doğal dilde arama olanağı sunmaktadır.

  • Varsayılan arama operatörü VE ( AND ) ‘dir.
  • *           : Sonuna * konarak yapılan aramalarda o terim ile başlayan tüm terimleri arar.
  • ” ”         : Tırnak içine yazılan terimleri grup olarak birlikte arar.
  • –           : DEĞİL ( NOT ) operatörü. Başına – konan terimleri içeren sonuçlar filtrelenir.
  • Rakam  : İçerikte numara öncelikli arama yapar.

Kaynak

Google Arama

türk hukuk sitesi
hukuk türk
türk hukuk tarihi
türk anayasa hukuku
türk alman üniversitesi hukuk fakültesi
ergun özbudun türk anayasa hukuku
kemal gözler türk anayasa hukuku
türk alman hukuk
türk hukuk
türk alman üniversitesi hukuk sıralama
türk anayasa hukuku dersleri
türk özel hukuku cilt 1
türk alman üniversitesi hukuk neden 2 tane
türk anayasa hukuku ergun özbudun
türk anayasa hukuku kemal gözler
türk hukuk sistemi
türk hukuk tarihi mehmet akif aydın
türk hukuk tarihi pdf
türk idare hukuku bahtiyar akyılmaz
türk özel hukuku cilt 2
türk özel hukuku cilt 3
mehmet akif aydın türk hukuk tarihi
türk anayasa hukuku pratik çalışmaları
türk ceza hukuku genel hükümler
ilk türk devletleri hukuk
ilk türk devletlerinde hukuk
kemal gözler türk anayasa hukuku dersleri
kemal gözler türk anayasa hukuku pdf
mustafa avcı türk hukuk tarihi

Bir cevap yazın