Kas 15, 2021
112 Views

Giresun Üniversitesi, Öğretim Görevlisi İlanı

Written by
Paylaşmak ister misiniz?

Giresun Üniversitesi, Öğretim Görevlisi İlanı

Son başvuru tarihi 29 kasım 2021

 

ilk Başvuru Tarihi : 15.11.2021

Son Başvuru Tarihi : 29.11.2021

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 07.12.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 14.12.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 17.12.2021

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu (Başvuru Formuna Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde Dokümanlar/Akademik Dokümanlar/Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi İlanı Başvuru Formu (http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553) kısmından ulaşılabilir.)

2. Özgeçmiş.

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

5. Lisans transkripti fotokopisi.( Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.)

6. Yüksek lisans mezuniyet belgesi fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

7. İki adet fotoğraf

8. ALES Belgesi. (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık Merkezi Sınav (ALES) belgesi geçerlidir)

9. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı)

10. ilana göre tecrübe/deneyim şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir.

11. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar vereceklerdir.)

12. ilan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar.

13. Giresun Üniversitesi Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (Söz konusu metne Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde Dokümanlar/Akademik Dokümanlar/ Giresun Üniversitesi Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553) kısmından ulaşılabilir.)

NOT: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuru evrakları iade edilmeyecek olup, belgelerin asıllarının verilmemesi gerekmektedir. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.

Giresun Üniversitesi, Öğretim Görevlisi İlanı Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Diğer iş ilanları için tıklayınız.

Article Categories:
İlanlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir