Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 1 Adet Kütüphaneci Alımı

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 1 Adet Kütüphaneci Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 1 Adet Kütüphaneci Alımı

KPSS P3 Asgari Başvuru Puanı: 75

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: 5

BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş sınavı başvuru tarihleri: 31 Ocak- 11 Şubat 2022

Giriş sınavına başvuru;

Son başvuru tarihi olan 11 Şubat 2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. E-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ

Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA) adresinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Atama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü olarak yapılacaktır.

 ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş Sınavında adaylar;

a) Genel yetenek ve genel kültür,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Davranış ve tepkilerinin memuriyete uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, Komisyon tarafından yukarıdaki bentlerde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın