Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, BBY YL Mezunu Öğretim Elemanı ilanı

Paylaşmak ister misiniz?

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, BBY YL Mezunu Öğretim Elemanı ilanı

Son başvuru tarihi 30 kasım 2021

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve belgelere www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

1- Öz geçmiş (YÖK EK-4 formatında) ve Müracaat Formu ( Üniversitemizin http://www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınarak imzalanıp doldurulacaktır.)

2- Nüfus cüzdan (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı) fotokopisi (Sadece Ön Yüz)

3- Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık.)

4- Öğrenim Belgeleri

5- İstenilen öğrenim durumlarına ait transkript belgeleri

6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge

7- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge

8- Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan kurumundan alınmış onaylı ya da E-Devlet üzerinden alınan karekodlu HİTAP hizmet belgesi

 

9- ALES Sonuç Belgesi

10- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi

11- İlgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yaptığına dair Öğrenci Belgesi. (Tezli yüksek lisans ve doktora programının ilgili ana bilim dalı ile ilişkisini gösteren belge. Transkript veya öğrenci belgesinde istenilen ana bilim dalının yazılı olması gerekmektedir. Ön Değerlendirme/Giriş Sınavı aşamasında E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

BBY YL Mezunu Öğretim Elemanı ilanı

Kaynak

Diğer ilanlar