Akademik Kadro 1 : Öğretim Görevlisi Kadrosu Hakkında Detaylı Bilgiler

ekaynaklar.com
Paylaşmak ister misiniz?

Akademik Kadro 1 : Öğretim Görevlisi Kadrosu Hakkında Detaylı Bilgiler

Son 3 günde  3 öğretim görevlisi  kadrosu ilan edildi. İlan linkleri aşağıdadır.

Bende eski adı Uzman Kütüphaneci olan Öğretim görevlisi kadrosu hakkında ”farkındalık” yazısı hazırlamak istedim.

 Öğretim Görevlisi nedir?

Öğretim görevlisi 2547 sayılı kanunda Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanıdır.” şeklinde tanımlanmaktadır.

7100 Sayılı Kanun ile ”Uzman” unvanı ”Öğretim Görevlisi” unvanına dönüştü.

MADDE 23- 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla “yardımcı doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman” ve “uzman” kadrolarında bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.”

Bilgi ve Belge Yönetimi mezunlarını ilgilendiren  Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi (Uzman Kütüphaneci) tablosu

7100 SAYILI KANUN SONRASI
UNVANI DERS GÖREVİ DERS ÜCRETİ
Görevdeki Uzman, Çevirici ve Eğitim Öğretim Planlamacıları (Kadroları Öğretim Görevlisine dönüşenler) Verilemez Alamaz
İlk defa Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi olarak atananlar Verilebilir Alamaz
 

7243 SAYILI KANUN SONRASI

UNVANI DERS GÖREVİ DERS ÜCRETİ
Doktorasını tamamlamış Uzman, Çevirici ve Eğitim Öğretim Planlamacıları (Kadroları Öğretim Görevlisine dönüşenler) Talebi üzerine ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesine bağlı olarak verebilir. 12 saati aşan kısmı için 10 saate kadar ders saati ücret alır.
İlk defa alınan doktorasını tamamlamamış uygulamalı birim Öğretim Görevlileri Verilebilir Alamaz
Doktorasını tamamlamış ve uygulamalı birim statüsünde ilk kez alınmış Öğretim Görevlileri Talebi üzerine ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesine bağlı olarak verebilir. 12 saati aşan kısmı için 10 saate kadar ders saati ücret alır.

 

Öğretim görevlisi nasıl olunur?

Zor bir yol gibi gözükse de sıkı çalışarak öğretim görevlisi olmak mümkün.

Lisans mezunu olan kişinin ALES’ten belirli bir puan alıp ilk etapta yüksek lisans yapması gerekiyor.

Adayların, yüksek lisanslarını bitince ALES’ten 70 üzeri , YÖKDİL / YDS’den 50 üzeri alıp üniversitelerin kadrolarını takip etmesi gerekiyor.

Hem devlet üniversiteleri hem vakıf üniversiteleri kadroları resmi gazetede yayınlanıyor. Şartlar uyuyorsa başvuru yapmaları gerekiyor.

İlan takip linkleri

Resmi Gazete  Çeşitli İlanlar

İlan.gov.tr akademik ilanlar sayfası

Öğretim Görevlisi olma şartları nelerdir?

1) 657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES’ten en az 70 puan almak (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden). Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir,

3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir,

5) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak,

6) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak,

7) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında en az bir dilde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

Akademik Kadro 1 : Öğretim Görevlisi Kadrosu Hakkında Detaylı Bilgiler yazımız burada sona erdi.

Umarım faydalanırsınız. 🙂

Öğr. Gör. İsmail Can KARADEMİR

İlgili diğer yazılarımızı görüntülemek için tıklayınız.

Google Arama

  •  öğretim görevlisi olma rehberi
  •  öğretim görevlisi hakkında detaylı bilgiler
  • uygulamalı birim
  • uzman kütüphaneci
  • bilgi ve belge yönetimi
  • bby
  • öğretim görevlisi nedir
  • öğretim görevlisi şartları
  • öğretim görevlis nasıl olunur