2023 Google Analytics voor beginners-examen Gratis

2023 Google Analytics voor beginners-examen Gratis

Alle antwoorden gratis: https://www.ekaynaklar.com/category/english/courses-answers/

Uit welke systemen kan Google Analytics met behulp van trackingcode gegevens verzamelen? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

  • Platforms voor e-commerce
  • Mobiele applicaties
  • Online verkooppuntsystemen
  • Systemen die niet verbonden zijn met internet

Welke stappen moeten worden voltooid om gegevens te verzamelen met Google Analytics? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

  • Google Analytics-desktopsoftware installeren
  • Een Analytics-account maken
  • Analytics-trackingcode toevoegen aan elke webpagina
  • De Analytics-app downloaden

Welke van de volgende gegevens kan de Analytics-trackingcode verzamelen? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

  • De taal die voor de browser is ingesteld
  • Het type browser
  • De favoriete website van de gebruiker
  • Het apparaat en het besturingssysteem

Wanneer beëindigt Google Analytics standaard een sessie?

  • Na 30 minuten, ongeacht de activiteit van de gebruiker op uw website
  • Zodra de gebruiker een ander browservenster opent
  • Wanneer een gebruiker op uw site 30 minuten of langer inactief is of een browservenster sluit
  • Elk dag om twaalf uur ’s middags

Nadat Google Analytics gegevens heeft verwerkt, worden deze in een database opgeslagen en kunnen ze niet meer worden gewijzigd.

  • Waar
  • Onwaar

Wat is van hoog naar laag de hiërarchische structuur van een Google Analytics-account?

  • Weergave > Account > Property
  • Property > Account > Weergave
  • Account > Weergave > Property
  • Account> Property > Weergave

Een gebruiker met rechten voor bewerken op accountniveau heeft ook automatisch rechten voor bewerken op welke andere niveaus? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

  • Gebruiker
  • Property
  • Weergave
  • Product

Welke opeenvolgende stappen moeten worden gevolgd om de Google Analytics-trackingcode van een property te vinden?

  • Beheerder > Trackingcode > Trackinginfo
  • Beheerder > Trackinginfo > Trackingcode
  • Rapporten > Doelgroep > Trackingcode
  • Doelgroeprapporten > Instellingen > Trackingcode

Als u Analytics wilt gebruiken om websitegegevens te verzamelen, wat moet dan aan de HTML van de webpagina worden toegevoegd?

  • Google-campagneparameters
  • Algemene voorwaarden van Google Analytics
  • Trackingcode voor Google Analytics
  • Een toestemmingsknop

Waar in de HTML van een webpagina moet de Analytics-trackingcode worden geplaatst om gegevens te verzamelen?

  • Direct na de openingstag head van uw website
  • Direct vóór de sluitingstag head van uw website
  • Direct na de openingstag body van uw website
  • Direct vóór de sluitingstag body van uw website

Welke gegevens worden opgenomen in een nieuwe weergave?

  • Gegevens van voordat de weergave werd gemaakt
  • Gegevens van nadat de weergave werd gemaakt
  • Gegevens van voordat en nadat de weergave werd gemaakt
  • Geen gegevens

Binnen hoeveel dagen kan een accountbeheerder een verwijderde weergave herstellen?

  • 35
  • 65
  • 95
  • 125

Welke opties zijn beschikbaar om gegevens in Google Analytics te filteren?

  • Gegevens uitsluiten van een weergave
  • Gegevens opnemen in een weergave
  • Wijzigen hoe gegevens worden weergegeven in uw rapporten
  • Alle bovenstaande antwoorden zijn juist

Waarom is het belangrijk dat u een ongefilterde weergave bijhoudt wanneer u filters gebruikt in Google Analytics?

  • Om ervoor te zorgen dat u altijd toegang heeft tot de oorspronkelijke gegevens
  • Om doelen te kunnen configureren
  • Om een filter voor meerdere weergaven te kunnen gebruiken
  • Er is geen reden om een ongefilterde weergave bij te houden

In welke volgorde filtert Google Analytics gegevens?

  • In alfabetische volgorde op filternaam
  • In de volgorde waarin de filters voor het laatst zijn bewerkt
  • In de volgorde waarin de filters zijn toegepast
  • In willekeurige volgorde

Welke gegevens worden beïnvloed wanneer een filter op een weergave wordt toegepast?

  • Gegevens van voordat het filter is gemaakt
  • Gegevens van nadat het filter is gemaakt
  • Alle gegevens in een weergave
  • Geen van de gegevens in een weergave

Welke functie gebruikt u om twee perioden in een rapport te vergelijken?

  • Weergaven uur, dag, week en maand in de tijdgrafiek
  • Realtime-rapporten
  • Periodevergelijking
  • Accountkiezer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir