youtube para kazanma

2023 Examen voor het beheer van muziekrechten Gratis

2023 Examen voor het beheer van muziekrechten Gratis

Alle antwoorden gratis: https://www.ekaynaklar.com/category/english/courses-answers/

Hoe kun je het verband tussen auteursrechtwetgeving en content op YouTube het beste beschrijven?

 • Auteursrecht is niet belangrijk op YouTube.
 • De advocaten van YouTube handelen auteursrechtschendingen op YouTube af. Gebruikers hoeven dit dus niet te doen.
 • De tools en beleidsregels van YouTube zijn bedoeld om het auteursrecht van rechthebbenden te beschermen en gebruikers die zich niet aan deze regels houden, ondervinden daar gevolgen van.
 • Alles wat op YouTube wordt geüpload, wordt beschouwd als een origineel werk. Daardoor worden auteursrechten nooit geschonden.

John heeft veel inspiratie en schrijft wat akkoorden en teksten voor een nieuw nummer. Onder welk type auteursrecht valt zijn werk?

 • Geluidsopname
 • Muziekcompositie
 • Muziekvideo
 • Geen van bovenstaande Zijn nummer wordt pas beschermd door auteursrecht als het op YouTube is geüpload.

Linda produceert een video waarin ze een nummer zingt dat John heeft geschreven en ze uploadt de video naar YouTube. Welke van de onderstaande uitspraken is juist?

 • Linda heeft de rechten op de muziekvideo en de geluidsopname, maar John heeft de rechten op de originele muziekcompositie.
 • Linda heeft de rechten op alle content in de video omdat het een afgeleid werk is.
 • John heeft de rechten op alle content in de video omdat de video er niet zou zijn als hij het nummer niet had geschreven.
 • Linda heeft alleen de rechten op de geluidsopname. John heeft de rechten op de muziekcompositie en de video.

Van welke van de volgende bronnen kun je muziek gebruiken om auteursrechtschending op YouTube te voorkomen?

 • De audiobibliotheek van YouTube
 • Creative Commons
 • Publiek domein
 • Alle bovenstaande

Linda uploadt haar cover van een nummer van John op YouTube, maar Content ID claimt de cover en de video wordt geblokkeerd. Wat had Linda moeten doen voordat ze de video uploadde?

 • Ze had John toestemming moeten vragen om zijn nummer op te nemen.
 • Ze had John moeten vermelden in de beschrijving van de video.
 • Ze had het nummer moeten aanpassen zodat Content ID geen overeenkomst kon vinden.
 • Geen van bovenstaande Content ID blokkeert covers automatisch op YouTube.

Ryan vindt de baslijn van het nummer van een populaire artiest leuk en wil die baslijn in zijn eigen video gebruiken. Hij weet niet zeker of hij de rechten heeft om de baslijn te gebruiken. Wat moet hij eerst doen?

 • Een advocaat raadplegen.
 • De video uploaden op YouTube en afwachten wat er gebeurt.
 • Contact opnemen met zijn YouTube-partnervertegenwoordiger.
 • De video uploaden en de artiest taggen in de reacties.

Nicky uploadt een video waarin ze de nieuwe muziekvideo van een artiest beoordeelt. In haar video gebruikt ze een clip van de muziekvideo. Content ID claimt haar video namens de platenmaatschappij van de artiest. Wat kan Nicky doen?

 • Akkoord gaan met de claim en het beleid van de platenmaatschappij laten toepassen op de video.
 • De claim betwisten als de platenmaatschappij en de uitgever toestemming hebben gegeven om de clip te gebruiken.
 • De clip van de muziekvideo uit haar video verwijderen.
 • Alle bovenstaande

Brenda werkt bij een uitgever en beheert de compositierechten van het bedrijf op YouTube. Het bedrijf is wereldwijd eigenaar van de compositierechten op nummer XYZ, maar heeft alleen een licentie met YouTube in de VS en Canada. Waar moet Brenda het eigendom voor nummer XYZ op YouTube claimen?

 • Alleen in de VS en Canada.
 • Overal, behalve in de VS en Canada.
 • Wereldwijd.
 • Nergens.

Tygo werkt bij een platenmaatschappij en beheert de inkomsten die de maatschappij genereert op YouTube. Wat kan Tygo gebruiken om inkomsten te genereren met covers van gebruikers die geluidsopnamen van de platenmaatschappij gebruiken?

 • Content ID-overeenkomsten
 • Verwijdering wegens auteursrechtschending
 • Waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten
 • De YouTube Analytics API

Welke tool is alleen beschikbaar voor muziekpartners die toegang hebben tot Content ID?

 • YouTube Studio
 • Content Manager/CMS
 • Analytics for Artists
 • Audiobibliotheek

Elizabeth heeft een muziekuitgeverij en wil dat een paar medewerkers de compositie-items van het bedrijf op YouTube beheren. Ze wil dat Ron, haar directe ondergeschikte, toezicht houdt op de toegang tot de items door de medewerkers. Hoe kan Elizabeth dit het beste bereiken in Content Manager (CMS)?

 • Elizabeth kan Ron beheerderstoegang geven en rollen met beperktere toegangsrechten maken voor de andere medewerkers.
 • Elizabeth kan Ron toegang geven als contenteigenaar en de andere medewerkers beheerderstoegang geven.
 • Elizabeth kan Ron toegang geven als kanaalbeheerder en de andere medewerkers toegang geven als contenteigenaar.
 • Elizabeth kan een e-mailalias met beheerderstoegang maken die alle medewerkers kunnen gebruiken.

Welke van de volgende stellingen is juist?

 • YouTube Studio en Content Manager (CMS) bevatten beide Analytics om de prestaties van je content bij te houden.
 • CMS staat voor Content Management System.
 • In YouTube Studio kun je content beheren voor één kanaal.
 • Alle bovenstaande

Welk van onderstaande antwoorden is een muziekitemtype?

 • Compositieaandeel
 • Web
 • Film
 • Televisieaflevering

Hoe kun je het verband tussen items en video’s op YouTube het beste beschrijven?

 • Elk item op YouTube bevat een of meer video’s.
 • Elke video op YouTube bevat een of meer items.
 • Video’s en items zijn hetzelfde.
 • Video’s bevatten metadata en items bevatten referenties.

Je legt aan een nieuwe collega uit hoe ze informatie over rechten moet aanleveren op YouTube en ze vraagt jou wat een item is. Hoe kun je dat het beste beschrijven?

 • Een item is één nummer op een album.
 • Een item is video- of audiocontent die Content ID gebruikt om overeenkomsten te vinden.
 • Een item is een container met informatie die staat voor auteursrechtelijk beschermde content op YouTube.
 • Een item is de originele songtekst.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir