2023 Antwoorden op het Google Apps-certificeringsexamen Gratis

2023 Antwoorden op het Google Apps-certificeringsexamen Gratis

Alle antwoorden gratis: https://www.ekaynaklar.com/category/english/courses-answers/

Kies twee redenen waarom een financieel bedrijf in app-promotie zou willen investeren. Selecteer de juiste antwoorden. Selecteer alle juiste antwoorden

 • Om te zorgen dat gebruikers de app vinden.
 • Om de betrokkenheid van de gebruiker bij de app te vergroten.
 • Om telefoontjes naar de klantenservice te genereren.
 • Om te bepalen of de app nuttig is.

Hoe helpen Google App-campagnes zowel marketeers als gebruikers? Kies het juiste antwoord.

 • Door op het juiste moment een relevante advertentie weer te geven voor de juiste gebruiker.
 • Door relevante advertenties weer te geven voor gebruikers op YouTube.
 • Door de hele dag lang zo veel mogelijk advertenties weer te geven voor dezelfde gebruiker.
 • Door advertenties weer te geven voor zo veel mogelijk gebruikers.

Een onderwijsinstelling wil een marketingcampagne lanceren voor hun app. Geef aan met welke drie factoren de instelling rekening moet houden bij het bepalen van de campagnedoelen. Selecteer de juiste antwoorden. Selecteer alle juiste antwoorden

 • Bedrijfsdoelen
 • App-specifieke doelen
 • Mate van volwassenheid
 • Strategie van de concurrent

Waarom is het bijhouden van conversies essentieel voor Google App-campagnes? Kies het juiste antwoord.

 • De gegevens die zijn vastgelegd met conversies bijhouden, maken het machine-learningproces mogelijk dat de kern vormt van Google App-campagnes.
 • Conversies bijhouden biedt inzichten die bijdragen aan de ontwikkeling van pushmeldingen voor uw apps.
 • Met conversies bijhouden leert u meer over de voorkeuren van individuele gebruikers.
 • Gegevens die zijn vastgelegd met conversies bijhouden, kunnen worden gebruikt om specifieke gebruikers te targeten.

Welke drie instellingen moet u op campagneniveau opgeven wanneer u een nieuwe app-campagne instelt? Kies het juiste antwoord.

 • Budget, taal, locatie
 • Advertentie-indelingen, budget, locatie
 • Advertentie-indelingen, budget, taal
 • Advertentie-indelingen, taal, locatie

Waarom is het voor een reis-app als YourAdventure belangrijk om thematische advertentiegroepen te maken voor specifieke categorieën zoals culinaire ervaringen, wandelingen met gids en architectuurrondleidingen? Kies het juiste antwoord.

 • Advertentiegroepen met een specifiek thema worden gebruikt om relevante advertenties te maken en deze te tonen aan reizigers met uiteenlopende interesses.
 • Advertentiegroepen targeten gebruikers op basis van hun reisgeschiedenis.
 • Met advertentiegroepen kunnen marketeers verschillende budgetten instellen voor elk thema.

Welke drie van de volgende vaardigheden brengen marketeers in bij de toepassing van machine learning? Selecteer de juiste antwoorden. Selecteer alle juiste antwoorden

 • Strategie
 • Doelen stellen
 • Creativiteit
 • Efficiëntie

Uw manager stelt ter discussie of het noodzakelijk is dat u tijd besteedt aan uw nieuwe Google App-campagne, aangezien ‘alles wordt gedaan door machine learning’. Welke drie zaken kunt u benoemen om uw manager te laten zien wat u doet om de campagne te sturen? Selecteer de juiste antwoorden. Selecteer alle juiste antwoorden

 • Het systeem voorzien van voldoende betekenisvolle gegevens en de tijd om deze te verwerken.
 • De strategie en doelen in de gaten houden en deze in de loop van de tijd eventueel verder ontwikkelen.
 • Het stellen van nuttige grenzen waarbinnen het systeem moet werken door een doordacht bod en budget in te stellen.
 • Het doorvoeren van aanpassingen in de campagne in reactie op schommelingen in de prestaties per uur.

U bent aangewezen om een App-campagne te controleren die twee maanden geleden is gelanceerd. U komt erachter dat de items nooit zijn geüpdatet. Welke twee acties moet u ondernemen? Selecteer de juiste antwoorden. Selecteer alle juiste antwoorden

 • De bestaande items van de campagne bekijken om te zien of er items van voldoende soorten en maten zijn voor een goede advertentiedekking en of de bestaande items voldoen aan de aanbevolen kwaliteitsnormen.
 • Het itemrapport gebruiken om te zien welke items slecht presteren en deze geleidelijk vervangen door nieuwe items.
 • Het itemrapport bekijken maar nog een maand wachten voordat u actie onderneemt omdat het nog te vroeg is om te weten hoe goed de bestaande items presteren.
 • Het itemrapport als referentiekader gebruiken, dan onmiddellijk alle bestaande items verwijderen en van voren af aan beginnen met nieuwe items.

U voert een App-campagne uit voor de internationale kledingwinkel OneStop en u probeert praktische tips te volgen voor uw meetstrategie. Op welke drie vragen moet u zich het meest focussen? Selecteer de juiste antwoorden. Selecteer alle juiste antwoorden

 • Worden view-through-conversies gemeten en op de juiste waarde geschat?
 • Hoe wisselen gebruikers de OneStop-app af met andere webproperty’s?
 • Welke gebruikers van de OneStop-app hebben de hoogste waarde op de lange termijn?
 • Hoe effectief zijn deep links als ik nieuwe gebruikers de OneStop-app wil laten installeren?

U voert een App-campagne uit voor nieuwsuitgever World News Online. Kies twee redenen waarom de kwaliteit van de Play Store-vermelding van World News Online van belang is. Selecteer de juiste antwoorden. Selecteer alle juiste antwoorden

 • Informatie in de Play Store-vermelding wordt gebruikt als advertentiemateriaal in App-campagnes.
 • Een vermelding van hoge kwaliteit stimuleert downloads vanuit de App-campagne.
 • World News Online-klanten hebben hogere verwachtingen dan de gemiddelde gebruiker.
 • Informatie in de Play Store-vermelding wordt gebruikt voor pushmeldingen in de app.

U werkt met een productiviteitsapp en overweegt om de verkoop van uw app uit te breiden naar Latijns-Amerika. Welke drie stappen moet u behalve het vertalen van de app in relevante talen nemen voordat u de nieuwe markten betreedt? Selecteer de juiste antwoorden. Selecteer alle juiste antwoorden

 • De specifieke marktcultuur en het gebruik van productiviteitstools in Latijns-Amerika onderzoeken.
 • De gebruikerservaring van de app aanpassen en specifieke betaalmethoden voor Latijns-Amerika toevoegen.
 • Apparaatgebruik en connectiviteit in Latijns-Amerika onderzoeken.
 • De app lanceren in Latijns-Amerika voordat de vertalingen klaar zijn, om de markt te testen.

Wat zijn twee manieren waarop een marketeer goede gegevens kan verschaffen aan een Google App-campagne met machine learning? (Kies twee antwoorden.) Selecteer alle juiste antwoorden

 • Ervoor zorgen dat gebeurtenissen nauwkeurig worden gemeten.
 • Gebeurtenissen selecteren die door meer dan 5% maar minder dan 50% van de gebruikers zijn uitgevoerd.
 • Uw meest waardevolle gebeurtenissen selecteren, ongeacht hoe vaak ze plaatsvinden.
 • Gebeurtenissen selecteren die door ten minste 95% van de gebruikers zijn uitgevoerd.

Wat is het maximale aantal experimenten voor winkelvermeldingen dat in één keer in Google Play kan worden uitgevoerd?

 • 4
 • 2
 • 5
 • 3

Luca laat een Google App-campagne lopen voor nieuwsuitgever World News Online. Waarom is de kwaliteit van de Google Play-vermelding van World News Online voor Luca van belang? (Kies twee antwoorden.) Selecteer alle juiste antwoorden

 • Informatie in de Google Play-vermelding wordt gebruikt voor pushmeldingen in de app.
 • Een vermelding van hoge kwaliteit stimuleert downloads vanuit de Google App-campagne.
 • World News Online-klanten hebben hogere verwachtingen dan de gemiddelde gebruiker.
 • Informatie in de Google Play-vermelding wordt gebruikt door Google App-campagnes als bestanden voor advertentiemateriaal.

Wat zijn de drie trackingoplossingen voor Google App-campagnes?

 • Google Analytics voor Firebase, app-attributiepartners, codeloos tracken met Google Play.
 • Google App Analytics voor adverteerders, codeloos tracken met Google Play, website-attributiepartners.
 • Google Analytics voor Firebase, app-attributiepartners, Google Ads Analytics.
 • Google App Analytics voor adverteerders, app-attributiepartners, conversies bijhouden met Google Play.

Lilly heeft tekst- en afbeeldingsitems aan de advertentiegroep van haar Google App-campagne toegevoegd, maar ze heeft geen video’s die ze kan uploaden. Welke van de volgende acties kan haar App-campagne uitvoeren?

 • YouTube crawlen voor een video die relevant is voor de app en deze gebruiken voor een videoadvertentie.
 • Automatisch een video maken op basis van de items en informatie in de App Store of op Google Play.
 • Geen videoadvertenties gebruiken en focussen op andere ingediende advertentie-items.
 • Automatisch beeldmateriaal opnemen van de app en dit gebruiken voor een videoadvertentie.

Welk type app wordt het meest gedownload van Google Play?

 • Sport-apps
 • Apps voor bedrijven
 • Gaming-apps
 • Winkel-apps

Welke drie beweringen over machine learning zijn waar? (Kies drie antwoorden.) Selecteer alle juiste antwoorden

 • Machine learning is een manier om grote hoeveelheden gegevens effectief samen te vatten.
 • Machine learning zal zich uiteindelijk ontwikkelen tot een niveau waarop die de adverteerders volledig kan vervangen.
 • Machine learning houdt in dat computers niet expliciet hoeven te worden geprogrammeerd met instructies.
 • Machine learning kan in de loop van de tijd efficiënter en nauwkeuriger worden.
 • Machine learning vindt plaats wanneer computers patronen in enorme hoeveelheden gegevens herkennen en analyseren.

Welke drie vaardigheden brengen marketeers in bij de toepassing van machine learning? (Kies drie antwoorden.) Selecteer alle juiste antwoorden

 • Schaal
 • Doelen stellen
 • Creativiteit
 • Efficiëntie
 • Strategie

Waar moet u rekening mee houden bij het selecteren van gebeurtenissen die u wilt meten in een Google App-campagne?

 • Kies een gebeurtenis die van belang is voor uw bedrijf en die vaak voorkomt.
 • Kies een gebeurtenis met weinig waarde die zeer regelmatig voorkomt.
 • Kies een gebeurtenis die kan worden vergeleken met soortgelijke apps.
 • Kies een waardevolle gebeurtenis, ongeacht hoe vaak deze plaatsvindt.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir