10 Soruda Kişisel Verilerin Korunması

 10 Soruda Kişisel Verilerin Korunması

10 Soruda Kişisel Verilerin Korunması

 1. Veri nedir?

Bir şey hakkında ya da biri ile ilgili bilinen her şey veridir. Yani bir bilginin veri olabilmesi için somut bir gerçekliğe dayanması gerekir. Örneğin “Su 100 derecede kaynar” bir bilgidir ancak veri değildir. “Ölçtüm çaydanlıktaki su 100 derecede kaynadı” cümlesinden elde edilen bilgi ise veridir. Bu ve benzeri ölçümlerden elde edilen veriler sonucunda varılan “Su 100 derecede kaynar” bilgisi çıkış noktası veri de olsa çıkarımla elde edilen bir yargıdır.

2. Bilgisayardaki veri ile aynı mıdır?

Bilgisayardaki veri kavramı ile kişisel veriler tanımındaki veri bambaşka kavramlardır.
Bilgisayardaki her şeye veri denir. Bilgisayardaki yazılıma, işletim sistemine ya da somut gerçeklere dayanan ya da dayanmayan her türlü bilgiye de veri denir. Bilgisayardaki verinin bilgi olması da gerekmez. Hiçbir anlam ifade etmeyen sayılar da olabilir. Konumuz olan veri ise somut bir gerçekliğe dayanan bilgidir.

3. Kişisel veri nedir?

Sizle ilgili her bilgi kişisel veridir. Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, fotoğraflarınız, tuttuğunuz takım, inancınız, ırkınız gibi sizinle ilgili bilgiler kişisel veridir.

Bir bilginin sizin kişisel veriniz kabul edilebilmesi için o bilginin sizinle bağının kurulabilmesi, yani sizle ilgili olduğunun tespit edilebiliyor olması gerekir. Örneğin “Galatasaray takımını tutan milyonlarca futbol taraftarı var” bilgisi kişisel veri değildir. Siz Galatasaray taraftarı iseniz, sizin Galatasaray taraftarı olduğunuz bilgisi kişisel verinizdir.

Benzer şekilde adınız soyadınız sizin kişisel verinizdir. Ancak tek başına adınız soyadınız kişisel veriniz değildir. Örneğin adınız soyadınız Mehmet Yılmaz ise binlerce Mehmet Yılmaz olabileceği için tek başına Mehmet Yılmaz kişisel veri değildir. Ne zaman ki TC kimlik numaranızla, telefon numaranızla ya da fotoğrafınızla isminiz arasında bağ kurulabilir o zaman adınız soyadınız kişisel veri olarak kabul edilebilir.

Ancak adınız soyadınız dünyada sadece sizde varsa veya bu isimle sadece siz biliniyorsanız bu durumda da adınız soyadınız TC kimlik numaranız bilinmeden de kişisel veri kabul edilir. Bir verinin kişisel olup olmadığının tespitinin teorik olarak değil pratik olarak yapılması gerekir. Örneğin teorik olarak DNA bilgisi kişisel veridir. Tek yumurta ikizlerinde ise her iki kişinin DNA yapısı da aynıdır. Bu durumda birden fazla kişiye ait olan bir verinin kişisel veri kabul edilmemesi düşünülebilir mi? Bu durumda pratikte bu verinin saklanması ve kullanılması durumunun incelenmesi gerekir.

4. Arkadaşımla birlikte fotoğraf çektirdim. Fotoğraf kimin kişisel verisi olur?

Her ikinizin de olur. Kişisel veriyi kişiye ait olarak tanımlamak mümkündür. Bazı durumlarda ise kişisel veri birden fazla kişiye ait olabilir. Kanun ait olma tanımından ziyade ilgili terimini kullanmayı bilinçli olarak tercih etmiştir. Çünkü ilgili daha geniş bir alanı içermektedir. Ancak ait olma daha kolay anlaşılır olduğundan eksikleri olsa da ait olma da ilgili anlamında kullanılabilir.

Birden fazla kişiye ait kişisel veride hakkaniyet ölçüsü dikkate alınmalıdır. Kişisel verinin kullanımı ilgili kişilerden sadece birinin izniyle yapılacaksa diğer kişi ya da kişilerin hakları da gözetilmelidir. Her duruma göre farklı uygulamalar olabileceği unutulmamalıdır. Bazı durumlarda bir kişinin izni yeterli olabilecekken bazı durumlarda kişisel verinin ilgili olduğu herkesin onayı gerekebilir.

5. Kişisel veri sadece bilgisayarda mı olur?

Hayır. Kişisel veri tutulabilen her ortamda kişisel veri olarak kabul edilir. Kâğıt üzerindeki bilgileriniz de, duvara yazdığınız sevgilinizin adı da, parmak iziniz de, DNA bilgisi elde etmek için kullanılabilen kan örneğiniz de kişisel veridir. Kişisel verinizin nasıl saklandığının bir önemi yoktur. Size ait olması ve size ait olduğunun belirlenebilir olması yeterlidir.

Ancak kişisel veriniz saklandığı ortam değil içerdiği bilgidir. Kan örneğiniz size aittir ve DNA bilgisinin cihazlar kullanılarak elde edilmesi gerekir. DNA bilgisi elde edildikten sonra kişisel veri söz konusu olabilir.

6. Kişisel verilerin korunması ne demektir?

Sizle ilgili verilerin sadece sizin izin verdiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlar tarafından bilinmesi ve kullanılması diğerleri tarafından bilinmemesidir. Ancak her durumda izniniz gerekmez.

Kanunun izin verdiği bazı durumlarda da sizin izniniz veya bilginiz olmadan da sizle ilgili olan kişisel veriler saklanabilir ve kullanılabilir.

7. Kişisel veri neden korunmalı?

Kişisel verileriniz sizle ilgilidir ve size aittir. Nasıl eviniz, arabanız size aitse kişisel verileriniz de öyledir. Kişisel veriler ister bilgisayarda olsun isterse duvar üzerinde olsun size aittir.

Kişisel verilerin korunması ile kişilik haklarının korunması amaçlanır. Özel hayatınızın gizliliği gibi temel hak ve özgürlüklerinizin korunmasında da yardımcı olur.

8. Kişisel verilerimin başkaları tarafından bilinmesinin sakıncaları nedir?

Günümüzdeki teknolojik gelişmeler kişisel verileri ticari olarak çok değerli hale getirmiştir. Birçok ürünün pazarlaması bu bilgiler kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca sizlerin davranış ya da kullanım alışkanlıklarınız belirlenerek size özel ya da uygun hizmet ya da ürün pazarlaması yapılmaktadır. İyi niyetle bakıldığında faydalı olabilecek bu durum, kötü niyetli kişiler tarafından kişileri aldatmada, kişiye karşı ya da başkalarına karşı suç işlemede, kişileri rahatsız etmede veya farklı amaçlarla kullanılabilmektedir.

Sağlığınızla ya da finans durumunuzla ile ilgili bilgilerin başkaları tarafından bilinmesi güvenliğiniz için de tehdit oluşturabilir.

Bunların hiç birisi olmasa bile sadece sizin kişisel verinizi paylaşmak istememeniz ve karşı tarafın buna riayet etmemesi başlı başına bir ihlaldir.

9. Kişisel verilerim hukuken nasıl korunuyor?

Kişisel verileriniz öncelikle anayasanın teminatı altındadır.

Türk Ceza Kanunu’ndaki 135, 136, 137 ve 138’nci maddeler kişisel verilerinizin korunmasını amaçlamaktadır. Suçun türüne göre bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.

Türkiye’nin henüz yürürlüğe koymadığı ama imzaladığı uluslararası antlaşma da kişisel veri korumasını amaçlamaktadır.

Anayasa’da kişisel verilerle ilgili yapılan düzenlemenin gereği olarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu da yasalaşma sürecindedir. Bu kanun da kişisel verilerin daha etkin bir şekilde korunmasını amaçlamaktadır.

10. Bilmediğim bir yerden adıma sürekli mesaj geliyor ya da ismen beni arıyorlar rahatsız ediyorlar. Kişisel verilerim nasıl korunuyor?

Sizi arayan ya da mesaj atanın davranışının kanunlara aykırılığını tespit edebilecek ilk kişi sizsiniz. Aldığınız mesajın hukuka aykırı olup olmadığı ise ancak araştırma ile ortaya çıkabilecek bir durumdur. Çünkü bazen bir alış veriş sırasında ya da internette bir yere üye olurken doldurulan bir formda verilerinizin paylaşımları ile ilgili ifadeler yer almaktadır. Siz de bunu imzaladığınızda bu şartları kabul ederek, başka kişilerin sizi aramalarına ya da mesaj göndermelerine izin vermiş olabilirsiniz.

Bu durum yok ise sizin kişisel verilerinizi kullanarak size ulaşmaya çalışmak kanuna aykırıdır.

Maalesef ki kanun çıkarmak sorunun çözümü konusunda her zaman yardımcı olamamaktadır. Kişisel verileri öncelikle koruması gereken kişiler verilerin sahipleridir. Kişisel verilerle ilgili suçlar şikâyet üzerine soruşturulur. Savcılığa şikâyet etmediğinizde sizi rahatsız etmemeleri hakkınızı da kullanmamış olursunuz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu şirketlerin sakladıkları ve kullandıkları kişisel verilerin kayıt altına alınmasını ve şirketlerin denetlenmesini amaçlamaktadır.

10 Soruda Kişisel Verilerin Korunması yazısı kaynak

https://www.ekaynaklar.com/category/kvkk/ adresindeki yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Google Arama

kişisel verilerin korunması kanunu
kişisel verilerin korunması
6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu
kişisel verilerin korunması kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir
kişisel verilerin korunması kanunu nedir
kişisel verilerin korunması kanunu kimleri kapsıyor
kişisel verilerin korunması kurumu
kişisel verilerin korunması kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir
kişisel verilerin korunması kanunu mevzuat
kişisel verilerin korunması hukuku
kişisel verilerin korunması kanunu cezası
kişisel verilerin korunması kanunu ingilizce
6698 kişisel verilerin korunması kanunu
kişisel verilerin korunması hakkında kanun
kişisel verilerin korunması kanunu 2019 resmi gazete
kişisel verilerin korunması kurulu
kişisel verilerin korunması kanunu nedir hangi amaçla çıkarılmıştır
kişisel verilerin korunması şirketlerin yapması gerekenler
kişisel verilerin korunması hukuk bürosu
kişisel verilerin korunması insan kaynakları

 

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın